Ankara Barosu Dergisi 2010 Sayı-3

Hakemli Makaleler


Doç. Dr. Yusuf Çalışkan

Av. Zeynep Çalışkan

The Free Movement of Judgments within the European Union  ......... 13

 

Yrd. Doç. Dr. Saim Üye

Kültürel Savunma: Kavram ve Argümanlar  ....  23

 

Dr. Sedat Çal

“Intuitu Personae” veya İmtiyaz Sözleşmelerinde İdarenin İmtiyazcıyı Seçme Hakkı Üzerine... .... 49

 

Dr. iur. Serhat Sinan Kocaoğlu

Tarihsel Perspektifi ile Batı Hukukunda Savunma Hakkı ve Müdafi ..... 117

 

Dr. Necip Kağan Kocaoğlu, Esq.

Development of Competition Policy in The Turkish Banking Sector: 1994-2005 .... 135

 

M. Aslı Küçükgüngör

Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Avrupa Patentinin Koruma Kapsamının Tespitine İlişkin 69’uncu Maddesi ve Buna İlişkin Protokol  ... 181

 

Çev.: Dr. iur. Cenk Akil

Alman Temyiz Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin İstinaf Derecesinde Yeni Vakıa İleri Sürülmesine İlişkin 27.3.2007 Tarih ve 123/06 Sayılı Kararı   ..... 201

 

Makaleler


Dr. Birol Kırmaz

Bilgi Çağı Lideri ...... 207

 

Ferhat Aznevi

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Toplulukları Birliği Komisyonu’nca tam üye sıfatıyla birlik üyeliğine katılması kararının; Avrupa Toplulukları Hukuku, Uluslararası Hukuk, Kıbrıs Cumhuriyeti ve KKTC İç Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Nezdinde Başvurulabilecek Yargı Yolları   ....... 223

 

Av. H.Erdal Demir
Av. Ertuğrul Bayram
Stj. Av. Burak Kocaoğlu

Mernis Projesi ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Çevresinde 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bu Kanuna Dayalı Çıkarılan Tebligat Tüzüğünde Yapılması Gerekli Değişiklik Önerisi  ...... 249

 

Nejat Özkan

Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi  ......  253

 

Av. Ömer Gören

Anonim Şirketlerin Kısmi Bölünmelerinde Değerleme Sorunu ve Azınlık Hakları ........ 263

 

Av. Fahrettin Kayhan

Avukatlık Kimliği ve Avukatın Yargı Sistemi İçindeki Yeri ....... 275

 

Av. Çiğdem Yorulmaz

Ölüm Sigortası ....... 289

 

Selçuk Gülten

Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği  ........ 311

 

Av. Kerem Canbazoğlu

Tarihi Gelişimi, Kurumları ve İşleyişi Bakımından Yeni Zelanda Devleti’nin Hükümet Sistemi ...... 321

 

Müge Çetin

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye’nin Durumu  ........335