Ankara Barosu Dergisi 2010 Sayı-2

Hakemli Makaleler


Doç. Dr. Mehmet Demir

Avrupa Birliği, Almanya ve Belli Bazı Ülkelerde İlaç Üretim Sorumluluğuna İlişkin Yasal Sistemler   ........... 15

 

Dr. Necip Kağan Kocaoğlu, Esq.

Nükleer Tesis İşletenin Hukuki Sorumluluğu: Karşılaştırmalı ve Uluslararası Özel Hukuk Analizi  .............. 33

 

Prof. Dr. Herbert Roth

Çev.: Araş. Gör. Cenk Akil

Medeni Yargılamada Yeni Kanun Yolu Hukuku İstinaf Derecesi ve Somut Olay Adaleti  ............... 113

 

Av. Serhat Sinan Kocaoğlu

Devlet Sistemlerine Göre Savunma Hakkı ve Müdafi  .............. 125

 

Makaleler


Av. Sevgican Aydın

Sefer Çarterpartilerinde Bekleme Sürelerinin TTK ve Tasarıda Düzenlenişi  ............ 143

 

Remzi Koçöz

Uluslararası Sempozyumdan Yargısal İzdüşümler  ........... 155

 

Av. Murat Nart Bozkurt

Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi .......... 165

 

Av. H. Argun Bozkurt

İş Mahkemeleri ve Yargılama Yöntemi  ............. 191

 

Selçuk Gülten

Yurtdışı Avukatlık Hizmetleri Gider ve Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi  ......... 207

 

Dr. Serkan Ağar

Dava Vekaletinin “İllâ” Noterden Düzenlenmesi Şart mı? ........ 211

 

Atnan Başkesen

İlhan Cihaner Davasında Birleştirme Kararları ve Yüksek Görevli Mahkeme Sorunu  ............ 225

 

Dr. M. Yasin Aslan

Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu ........... 233