Ankara Barosu Dergisi 2010 Sayı-1

Hakemli Makaleler


Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları
Doç. Dr. Muharrem Özen

Türk Ceza Hukukunda Devlet Sırrına Genel Bir Bakış  .........21

 

Doç. Dr. Muharrem Özen

Yargı Bağımsızlığını Zedeleyen Düzenleme, Uygulamalar ve Bağımsızlığı Sağlamaya Yönelik Çözüm Önerileri ........31

 

Av. Serhat Sinan Kocaoğlu

Uluslararası Ceza Hukuku ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Perspektifinden Evrensellik İlkesi ..............67

 

Araş. Gör. Tevfik Sönmez Küçük

Fransız Eğitim Sisteminde Dini Sembollerin Kullanılması .....................95

 

Av. Hüseyin Aydın

Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı ..............109

 

Makaleler


 

Av. Atilâ Sav

Savunma Mesleği Bir Kamu Hizmetidir ........... 131

 

Prof. Dr. Christian Rumpf

Türk Hukuku ile Mukayese Edildiğinde Almanya’da ve Avrupa’da Avukatların Reklam Yapma Hakkı ............145

 

Av.Turabi TURAL

TBMM Tarafından Kabul Edilerek Kanunlaşan Metinlerin Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmelerinin Önlenmesi Olası mı ? ...........167

 

Av. Talih Uyar

Takip Hukukunda “Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltme Suçu” (İİK. Mad. 331) ........... 175

 

Aziz Serkan Arslan

Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Yargılama Usulü ..............187

 

Av. Dr. Bülent Hayri Acar

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Toplum / Hukuk Düzenindeki Yerinin Belirlenmesi ..........205

.

Hasan Tahsin Gökcan

Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK M.207) .............. 209

 

Kemal Akkurt

AİHM Kararları Işığında Kimlik ve İnsan Hakları, Türkiye’de İnsan Hakları Danışma Kurulu Tecrübesi  ........... 238

 

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Erdil

Yrd. Doç. Dr. Ömer Keskinsoy

Cumhurbaşkanının Görev Süresi ........... 253

 

Av. Cemalettin Gürler

Nefret Suçları ve İş Hayatı ........ 259

 

Av. Mesude Atila

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Hukuku’nda Af Kurumu ............... 275

 

Av. Dr. Bülent Hayri Acar

“Uygulamalı Hukuk Dersi” Bağlamında Aile Mahkemesi’nin Yargısına Ait Bir Örnek ...........285

 

Av. Oğuz Kaan Doğan

Av. Mete Han Doğan

Koruyucu Meleğiniz Hukuk Mezunu! ............ 307