Ankara Barosu Dergisi 2009 Sayı-4

Hakemli Makaleler


Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları
Doç. Dr. Muharrem Özen

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar  .........9

 

Yrd. Doç. Dr. Devrim Güngör

5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu ........23

 

Dr. Bahadır Yakut

ABD’de Avukatların Müvekkillerine Arabuluculuğu Tavsiye Etme Yükümlülüğü ..............31

 

Özcan Özbey

İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk .....................45

 

Dr. Cihat Öner

Bütçe Dışı Hükümler ..............65

 

Ahmet Fatih Özkan

Ekonomik Kamu Düzeni ve Ekonomik Kolluk Faaliyeti ..............75

 

Makaleler


 

Mustafa Oskay

İpoteğin Paraya Çevrilmesi İcra ve İflas Kanunu’nun 45. Maddesinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ........... 97

 

Av. Ömer Gören

Derdest Vergi Davasında Vergi İncelemesi Yapılabilir Mi? ............101

 

Av.Turabi TURAL

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Peşin Değer ve Beklenen Ömür Tabloları Üzerine Bir Çalışma ...........105

 

Av. H. Argun Bozkurt

İş Mahkemelerinde Bilirkişilik ........... 117

 

Av. Şamil Demir

Avukatların Reklam Yasağı Nasıl Olmalı? ..............127

 

Dr. N. Özden Sav

İngiliz Anayasa Reformu ..........135