Ankara Barosu Dergisi 2005 Sayı-2

Makaleler


Av. Ender Canan Eroğlu

Aldatıcı Reklam  .........15

 

Av. İsmail Fidan

Sorumluluk Sigortalarında Rizikonun Gerçekleşmesi .......33

 

Av. Hakan Canduran

Uluslararası Ticari Sözleşmelere Yeni Bir Yaklaşım ve İran ............57

 

Av. Saadet Özfırat - Av. Neslihan Özensoy - Av. Nilüfer Akman

Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Etik Kuralları ...............75

 

Av. Engin Karaman

Avrupa Birliği Barolar Konseyi (CCBE) Meslek Kuralları Perspektifinde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kurallarının Kritik Edilmesi .............89