Ankara Barosu Dergisi 2005 Sayı-1

Makaleler


Av. Tahir Uyar

Olumsuz Tesbit Davalarında Kanıtlar  .........15

 

Av. Gülay Arıkan

Yasalarda Kadın Hakları .......49

 

Av. Recep Adıgüzel

Yeni Türk Ceza Kanununda Olası Kast ve Bilinçli Taksir ............63

 

Av. Ahmet İyimaya

Ortak Değer Olarak "İyi Yönetim" Yaklaşımı ( Kavram, İlkeler ve KEİ Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme) ...............73