Ankara Barosu Dergisi 2004 Sayı-3

Makaleler


Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları

24 Mayıs 2003 Tarih ve 25117 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Konan "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği" Adli Zabıt ve Aramalar Yönününde Yok Hükmündedir.  .........13

 

Mehmet Şirin Erdoğan - Stj. Av. Ezgi Atalay

Tehlike Sorumluluğu .......27

 

Av. N. Berkay Kırcı

Korsan Üretim, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler ............55

 

Av. Talih Uyar

İlam Niteliğindeki Belgeler ...............69

 

Av. Cem Çağatay Orak

Milletlerarası Ticari Tahkim Bakımından UNIDROIT İlkeleri .............85

 

Erol Karaaslan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yapısı ve Yargılama Yönetimi .............107