Ankara Barosu Dergisi 2002 Sayı-4

Makaleler


Doç. Dr. Metin Feyzioğlu

Ölüm Cezası Üzerine Düşünceler ve Anayasa Değişikliği ile 4771 Sayılı Kanun'un Getirdiği Yeni Düzenlemeler  .........13

 

Doç. Dr. Nevhis Deren Yıldırım

Tahkimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri .......37

 

Çetin Aşçıoğlu

Dil ve Hukuk Ya da Türkçe'm Benim Esas Bayrağım ...........45

 

Av. Melih Sarı

Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye Ortaklık Hukuku Çerçevesinde Türk Vatandaşları Tarafından Adalet Divanı'na Götürülen Davalar ve Türkçe Literatür ..............57

 

Çeviren: Yeşim Gündoğdu / Yayına Hazırlayan: Av. Ayşe Köseyener

Avrupa Parlementosu ve Avrupa Konseyi'nin 98/5/EC Sayılı, 16 Şubat 1998 Tarihli Direktifi .............87