Ankara Barosu Dergisi 2002 Sayı-3

Makaleler


Hakim Naci Özdamar

4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  .........17

 

Av. Dr. H. Bülent Acar

Anayasa Mahkemesinin Seçim Hukukuna İlişkin Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi .......37

 

Dr. Pınar Akan

Mahkeme Kararları Işığında 1990 Tarihli Amerikan Deniz Kirliliği Yasası (OPA) ...........71

 

Erkin Süeren

Eski Vakıf Hukuki Yapısının Evrimi ..............81

 

Dr. İbrahim Şahbaz

Fransa'da Jüriler .............123

 

Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümleri Yaz Dönemi Sınav Soruları .............143

 

Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Dr. Çağlar Özdemir, Arif Bozbıyık, Yunus Gündüz

Ayak İzleri .............159

 

Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Av. Hande Berktin, Av. Arzu Kutucu, Hakim Salih Cantürk, Psikolog Melek Yalçın, Psikolog Hatice Songül, Emniyet Amiri Emine Tanıyıcı, Müdür İbrahim Yücesoy

Çocuk Ceza Adalet Sisteminin Unsurları .............171

 

Av. Özlem Toğuz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Arasındaki Farklar ve Bu Farkların İhale Hukuku Yönünden Getirdiği Yenilikler .............177

 

Stj. Av. Alper Yılmaz

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Yeni Paylarda Ön Alım Hakkı ve Sınırlandırılması .............205

 

Çev: Stj. Av. Gökçe Kılıç

Anglosakson Hukuk'unda Eğitim: Seçkin Bir Azınlık İçin Bir Hobi midir Yoksa Herkes İçin Bir Gereklilik midir? .............221