Ankara Barosu Dergisi 2001 Sayı-3

Makaleler


Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal

Türk Hukukunda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatın Bilirkişilik Yapması  .........15

 

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Altaş

Mevduat Hesabından Yetkisiz Para Çekilmesi Bankanın Hukuki Sorumluluğu .......37

 

Hakim Eray Karınca

Banka Kredi Kartı Sözleşmesi ...........47

 

Avukat Mehmet Cengiz

Avukatların Sosyal Güvenceleri İçin Bir Öneri .............59

 

Avukat Talih Uyar

İhalenin Yapılması Sırasında Hatalı İşlemlerle İlgili Bozma Kararı .............65

 

Avukat Sedat Çal

Bağımsız İdari Otorite Olarak Enerji Piyasası Kurulu .............93

 

Mustafa Özbek

Avukatlık Kanunu'nun 35/A Maddesine Göre Arabuluculuk .............113

 

Stj. Avukat Balkan Şencan

Tunus'da Çocukların Miras Hakkı .............141

 

Stj. Avukat Gözde Gözeten

Amerika'da Çocukların Miras Hakkı .............147