Ankara Barosu Dergisi 1997 Sayı-1

Makaleler


Av. Ömer Esirgemez

Toplu Soruşturma ...........8

 

Özer Gürbüz

Dünyada ve Türkiye'de Uygulanan Seçim Sistemleri ve İdeal Seçim Sistemi İçin Öneriler ...........14

 

Av. Mustafa Taşkın

Tüzel Kişilerin ve Şirketlerin Tüketicilik Vasfı ...........30

 

Prof. Dr. Cihan Dura

Avrupa Birliği'nin Kurumları ...........38

 

Salih Kocalar

Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine İlişkin Yasa Üzerine İnceleme ve Düşünceler ...........48

 

Ahmet Adil Kubat

Memurin Muhakemat Kanunu ve Cumhuriyet Savcıları ...........52

 

Ahmet Kufacı

Yargıtay Kararlarının Işığında Olağanüstü Hal Bölgesinde Silah Mevzuatı ...........54

 

Cihan Kanlıgöz

Hukuk Devletinin Maddi ( Siyasal ve Toplumsal ) Boyutu Üzerine Bir Deneme ...........65