Ankara Barosu Dergisi 1996 Sayı-1

Makaleler


Dr. Zeki Hafızoğulları

3984 Sayılı Kanunda Düşünce, İnanç ve İfade Hürriyetini Kayıtlayan Hükümler ve Bir Mahkeme Kararı Üzerine Düşünceler ..........18

 

Yrd. Doç. Dr. Süha Tanrıver

Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller ..........28

 

Dr. Mehmet Bahtiyar

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine İlişkin Bazı Notlar ..........39

 

Dr. Ali Rıza Çınar / Dr. İbrahim Şahbaz

Memurlar Tarafından İşlenen Özgürlükten Yoksun Bırakma Suçu ..........47

 

Halit Aker

Sendikanın Yazılı Başvurusu Üzerine Dava Açması ..........67

 

Av. Vedat Ahsen Çoşar

İnsan Gerçeği - Empati - Yargıçlık ..........87