Ankara Barosu Dergisi 1995 Sayı-4

Makaleler


Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Yapılan Değişiklikler ...........13

 

Av. Ahmet İyimaya

Sorumluluk ve İş Hukuku Açısından Teknik Arıza Kavramı ...........28

 

Çev: Levent Yavuz

İmalatçının Ayıplı Üründen Doğan Sorumluluğu ...........44

 

Müzeyyen Yıldız

Kanun Yararına Temyiz ...........52

 

Seyithan Güneş

Haksız Yakalama ve Tutuklama İşlemine Karşı Tazminat Hakkı ...........66