Ankara Barosu Dergisi 1994 Sayı-4

Makaleler


Halil Yılmaz

Bakaya Suçu Üzerine Kısa Bir İnceleme ...........549

 

Stj. Av. Aydın Aktaş

466 Sayılı Yasa Uyarınca İkame Edilecek Tazminat Davaları İle İlgili Bazı Sorunlar ...........557

 

Ömer Ömeroğlu

Ceza Yargılamasında Yargıcın Yasaklılığı, Reddi ve Çekinmesi ...........561

 

Av. Hasan Kayıket

Boşanma Halinde Tazminat ...........576