Ankara Barosu Dergisi 1994 Sayı-1

Makaleler


Av. Hasan Kayıket

Destekten Yoksun Kalmaya Bağlı Maddi Zarardan Tekrar Evlenme Şans ve Olanağına Dayanan İndirim ...........9

 

M. Niyazi Yılmaz

"Memurin Muhakematı Hakkında Kanun"da Doldurulması Gereken Hukuki Boşluk ...........17

 

Dr. Zeki Hafızoğulları

Genel Çizgileriyle Savunma Hakkı ...........20

 

Doç. Dr. Şeref Ünal

İnsan Haklarının Tarihi, Felsefi ve Hukuki Temelleri ...........41