Ankara Barosu Dergisi 1993 Sayı-1

Makaleler


Av. Ahmet İyimaya

Ankara Barosunun Kuruluş Tarihi Üzerine Bir Araştırma ...........55

 

Prof. Dr. Ionna Kuçuradi

Adalet Kavramı ...........80

 

Doç. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz

İşkencenin Önlenmesi Avrupa Komitesinin Açıkladığı Türkiye Raporu (15 Aralık 1992) ve Çıkartılması Gereken Dersler ...........89

 

Metin Feyzioğlu

Tutuklamadan Doğan Zararların Giderilmesi ...........113

 

Prof. Dr. Nevzat Toroslu

Ceza Muhakemelerinde Değişiklik Yapan 3842 Sayılı Kanunun Yasama Tekniği Yönünden Değerlendirilmesi ...........145