Ankara Barosu Dergisi 1991 Sayı-1

Makaleler


Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu

Medeni Kanun Açısından Kadın-Erkek Eşitliği ...........9

 

Av. Şenal Sarıhan

Kadın Hakları Mücadelesi Yasalarımızı Etkiliyor ...........18

 

Ar. Gör. Arzu Oğuz

Pay Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve İntifa Hakkının Kapsamı ...........23

 

Y. Doç. Dr. E. Saba Özmen

Borçlar Hukuku Açısından Tüketilen Doğal Kuvvet Bedellerinin Başkası Tarafından Ödenmesinden Doğan Hukuki Sorunlar ...........45

 

Şaban Erkilet

Avukatların Vergi Kanunları Karşısındaki Ödev ve Sorumlulukları ...........61