Ankara Barosu Dergisi 1989 Sayı 6

Makaleler


Av. Şanlı Aslangül

Acısız ve Politikasız Bir Yazı ...........965

 

Süha Tanrıver

İcra ve Temyiz Kefaletleri (Kefaletnameleri) ...........972

 

Prof. Dr. A. Suat Bilge

İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri ...........980

 

Av. Hüsamettin Çelebi

Kamuoyu ve Etkinliği ...........998

 

Av. Kazım Berzeg

Uygar Toplumlarda "İnsan Haklarına Saygı" ile Toplumda Avukatların Etkinliği ve Saygınlığı Arasında Paralellik Vardır. ...........1005

 

Av. Ahmet İyimaya

Kaçınılmazlığın Sorumluluk Davasındaki İşlevi ...........1009

 

Av. Bülent Acar

Sosyal Sigortalar Kurumunca Sağlanan Gelir ve Ödemelerin Nesnel Giderime Etkisi ...........1025

 

Dr. Zeki Hafızoğulları / Av. Nazmi Acar

TCK'nin 142. Maddesinin Türk / İtalyan Hukuk Düzeninde Anlamı, Kapsamı ve Sınırları ...........1045