Ankara Barosu Dergisi 1989 Sayı 5

Makaleler


Av. Teoman Ergül

Türk Ceza Kanunu Öntasarı ...........809

 

Y. Doç. Dr. Etem Saba Özmen

3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında, Kooperatiflerin Taşınmaz Alımı ve Satımı İşlemlerinin Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Değerlendirilmesi ...........820

 

Av. Rıza Nurettin Selçuk

Davaya Cevap ...........840