Ankara Barosu Dergisi 1989 Sayı-1

Makaleler


Av. Şanlı Aslangül

Kanunî ve Gayrikanunî Dönemleri ...........9

 

Av. Ahmet İyimaya

Kısmi Davada Kesinleşen Fâiz Oranının Ek-Dava İçin Bağlayıcılığı Sorunu ...........13

 

Mustafa Oksay

Tebligat Kanununun 21. Maddesi İle İlgili Düşünceler ...........25

 

Av. Ali Yıldırım

Yargılama Hukuku ve İşkence Olgusu ...........31

 

Orhan Nuri Çevik

Kooperatifler Kanunundaki Değişikliklerin Getirdiği Yenilikler ...........60

 

Derleyen: Av. Emel Boyacıoğlu

Ceza ve İnfaz Kanunundaki Değişiklikler ...........66

 

Doç. Dr. Ejder Yılmaz

İcra ve İflâs Kanunumuz Yine Değişti (Değişikliklere İlişkin Bazı Düzünceler) ...........105

 

Doç. Dr. Ramazan Arslan

İcra ve İflâs Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler ...........136

 

Av. Behiç Cantürk

Adli Bir Hatanın 15 Yıl Sonra, Ceza Yargılamasında, Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Düzeltilmesi ...........158