Ankara Barosu Dergisi 1988 Sayı 1

Makaleler


Av. Y. Selim Sarıibrahimoğlu

Korsan Kopya Yayıncılık ve Fikir Sanatı Eserleri Yasasının İhlali ...........1

 

Av. Ahmet İyimaya

İş Hukuku Yönünden Manevi Tazminatın İbrası ...........25

 

Emil Ünen

Anayasa Kanunu Anayasa Hukukuna Aykırıdır ...........45

 

Av. Hıncal Tezcan

2822 Sayılı Yasanın 12. Maddesi Üzerine ...........50

 

Av. Ethem Sarıtaş

Kamulaştırmada Faiz Konusunda Bir İnceleme ...........54

 

Av. Hüsamettin Çelebi

Hukuk - Felsefe İlişkisi ...........61