Ankara Barosu Dergisi 1986 Sayı 6

Makaleler


Av. Mustafa Everdi

Suçlara Analitik Bir Yaklaşım ...........798

 

Av. Bülent Acar

Takip Talebi Örnek 48'de Alacaklının Kimliğinin Eksik Yazımının Borçlunun Savunma Hakkına Etkisi ve İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi ...........804

 

Av. Mehmet Ali Ogan

Üniversitelerde İdari İşlemler ve Yargı Denetimi ...........812