Ankara Barosu Dergisi 1986 Sayı 4

Makaleler


Nihat Renda

Yargıtay Birinci Başkanı Nihat Renda'nın 1986-1987 Adalet Yılı Açış Konuşması ...........483

 

Av. Teoman Evren

T.B.B. Başkanı Av. Teoman Evren'in 1986-1987 Adalet Yılı Açış Konuşması ...........499

 

Sedat Bakıcı

Yargının Bitmeyen Sorunları ...........507

 

Av. Aytekin İdikut

Avukatlar Hakkında Uygulanacak Özel Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemi ...........517

 

Av. Rıza Nurettin Selçuk

Dürüstlük Kuralı Işığında İşyeri İhtiyacı Üzerine ...........524

 

Av. Melih Dağ, Nusret Kurdoğlu

Serbest Meslek Erbabının Gelir - Gider Kayıtları ve KDV Uygulaması ...........528