Ankara Barosu Dergisi 1986 Sayı 3

Makaleler


İ. Zekai Özdil

Taşınmazlara İlişkin Mülkiyet Hakkının İmar Hukukundaki Yeri ...........337

 

Güney Dinç

İşkenceye Karşı Savunma Hakkı ...........348

 

Av. Teoman Ergül

Bitmeyen "Tebliğname" Sorununa Yeni Bir Çözüm Önerisi ...........352

 

Av. Bülent Acar

Kızlığın Bozulmasıyla Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Nesnel Zararın Belirlenmesi ...........356