Ankara Barosu Dergisi 1985 Sayı 4

Makaleler


Doç. Dr. Nevzat Toroslu

Anayasayı İhlâl Suçu ...........591

 

Sedat Bakıcı

Türk Ceza Yasasının 471 inci Maddesi Üzerine Bir İnceleme ...........602

 

Ahmet Hamdi Ünlü

Memurların Yargılanmasına İlişkin Yasa'ya Göre Verilen Kararlara İtiraz ...........611

 

Av. V. Ahsen Coşar

Mülkiyet Kavramı ve Çeşitleri ...........616