Ankara Barosu Dergisi 1984 Sayı 5

Makaleler


Av. Faruk Erem

Savunma Hakkının Kökeni ...........689

 

Stj. Av. Pınar Öz

Vücuda Tıbbi Girişim ve Doktorun Sorumluluğu ...........706

 

Sedat Bakıcı

Görevi Savsaklayarak Zimmetin Oluşumuna Veya Artmasına Neden Olma Suçu ve Unsurları ...........720

 

Stj. Av. Argun Bozkurt

TCK'nun 453. Maddesi İle İlgili Bir İnceleme ...........727

 

Av. Dr. Işıl Özkan

Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Edinmelerine İlişkin Son Değişiklikler ...........735

 

Av. İlker Hasan Duman

Hukuk Mahkemesinde Bilirkişilik ...........741

 

Av. Orhan Yılmaz

Plân, Harita Veya Krokinin Uzman Bilirkişi Marifetile Yerine Uygulanmasında Usul ...........764

 

Stj. Av. Seher Aktekin

Bibliyografya ...........783