Ankara Barosu Dergisi 1984 Sayı 2

Makaleler


Doç. Dr. Ejder Yılmaz

Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti ...........200

 

Yardımcı Doç. Dr. Kudret Ertaş Güven

Elektrik ve Gazın Eşya Olma Niteliği ...........225

 

Dr. Ekrem Serim

Anayasa Mahkemesi'nin Bir Kararı Üzerinde İnceleme ...........233

 

Av. Ahmet İyimaya

Kıdem Tazminatı Açısından Faiz  ...........237