Ankara Barosu Dergisi 1982 Sayı 6

Makaleler


Nihat Yavuz

Medeni Kanunun Birinci Maddesinin İkinci Fıkrası Açısından Bir Cinsiyet Değiştirilmesi Davasının Düşündürdükleri ...........5

 

Muharrem Ünal

Hukuk Davalarının Uzamasının Nedenleri ve Yargılamada Çabukluğun Sağlanması ...........42

 

Av. Talih Uyar

İcra Hukukunda Takip Talebinin İçeriği ...........64

 

Av. Turgut İnal

Pahalı Yargı ...........113

 

Av. Necat Okutan

Ceza Usulünde Kesin Hüküm ve Bir Problem ...........117