Ankara Barosu Dergisi 1982 Sayı 4

Makaleler


Doç. Dr. Nisim Franko

Sağ Kalan Eşin İntifa Hakkının Hukukî Vasıfları ve Kullanılması ...........53

 

Av. Ahmet Barındırır

Vergi Mahkemeleri İşe Başlarken ...........71

 

Hasan Erdoğan

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasında Yapılan Son Değişiklik Üzerine ...........77

 

Faruk Feza Üstünkaya

Yargıç Karşısında Bilirkişi Raporunun Hukuki Değeri (HMUY. 286 Mad.) ...........84

 

Av. Orhan Yılmaz

Cevap Süresi Ve Yargıtay İçtihatları ...........97

 

Av. Talih Uyar

Kambiyo Senetlerine İlişkin Suçlar (Ceza Hukukunda Kambiyo Senetleri) ...........109

 

Şinasi Özdenoğlu

Zeki Kumrulu Ve Ölümün Anlamı ...........134