Ankara Barosu Dergisi 1978 Sayı 5

Makaleler


Avukat Teoman Evren

Yargıdan Yakınmalar ...........763

 

Av. Faruk Evrem

Avukatın İşten Yasaklanması ...........767

 

Özcan Atalay

Dil Devrimi Ve Yargı ...........771

 

Av. Talih Uyar

Ticaret Şirketleri İle Kooperatiflerde ve Adi Şirketlerde; Şirketten ve Ortaktan Alacaklı Olan Üçüncü Şahısların Şirketi ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı ...........774

 

Galip Şener

Kira Tesbiti Konusu ...........801

 

Dr. Agâh Adak

Çalışma Güvencesi Açısından İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Sorununa Yeni Yaklaşımlar ...........809