Ankara Barosu Dergisi 1978 Sayı 4

Makaleler


Cevdet Menteş

1978 - 1979 Adalet Yılı Açış Konuşması ...........612

 

Av. Faruk Erem

1978 - 1979 Adalet Yılı Açılışında Türkiye Barolar Birliği Başkanının Konuşması ...........620

 

Abbas Gökçe

Kat Mülkiyetinden Doğan Güçlükler Nasıl Önlenebilir ...........624

 

Özcan Atalay

Öğrenim Gideri Davaları ...........627

 

Av. A. Alev Güler

6570 Sayılı Kira Kanununun 15-16. Maddelerinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ...........632

 

Dr. Hakkı Demirel

Sinema ve Sansür ...........636