Ankara Barosu Dergisi 1978 Sayı 3

Makaleler


Av. Talih Uyar

Paraya Çevrilmesi Özel Bir Usulü Gerektiren Mal ve Haklar ...........431

 

Erbay Taylan

Kütük Dışı Motorlu Taşıt Satışları ...........436

 

Nasuhi Kurtoğlu

Amerika Birleşik Devletlerinde Jüri Yargılaması ...........446

 

İsmail Malkoç

C. Başsavcısının İtiraz Yetkisi ve İki Karar ...........459

 

Av. Ayşe Sezer Gökhan

Sarıcakaya Av Kazası Olayı ...........474

 

Av. Yüksel Keskin

Yargılamada Yöntem ...........479