Ankara Barosu Dergisi 1978 Sayı 1

Makaleler


Av. Fuat Tiryaki

Taşınmaz Rehni Hukukunda Sabit Dereceler Sistemi ve Hükümleri ...........7

 

Av. İsmet Sarısözen

Süreli Fesih Bildirimi Hakkının İş Güvencesi Açısından Değerlendirilmesi Alman Hukukuyla Karşılaştırılmalı Olarak ...........15

 

Hava Hakim Albay Hakkı Erkan

Genel Mahkemelerle Askeri Mahkemeler Arasındaki Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi ...........26

 

Av. Halil Makaracı

Hakimin Vicdanı ...........33

 

Prof. Dr. Yaşar Karayalçın

Resmi Gazetenin Yeni Şekli Hakkında Notlar ...........38

 

Şakir Kaleli

Usul Hukuku Yönünden Velayetin Düzenlenmesi Davaları ...........42