Ankara Barosu Dergisi 1977 Sayı 5

Makaleler


Av. Teoman Evren

İlk Ders ...........795

 

Cevdet Menteş

1977 - 1978 Adalet Yılı Açış Konuşması ...........799

 

Av. Faruk Erem

1977 - 1978 Adalet Yılı Açılışında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Faruk Erem'in Konuşması  ...........808

 

B. Sıtkı Yalçın

Türk Hukuk Mevzuatını Derginlemek ...........813

 

Gönen Eriş

Ödeme Emrine İtirazın İptali Davası ve Bazı Sorunlar ...........822

 

Av. Fuat Tiryaki

Kıdem Tazminatı Tutarının Hesaplanması ...........842

 

Av. Münci Özmen

Haksız ve Kanunsuz Tutma Ayrımında Hukuk Devletinin Tazminat Sorumluluğu ve Kişisel Sorumluluk ...........847