Ankara Barosu Dergisi 1977 Sayı 1

Makaleler


Cevdet Menteş

Hukuk Devletinde Yargının Gücü ...........5

 

Av. Sıtkı Akyazan

Aşırı Fiyat Karşısında Müteahhitlere Fiyat Farkı Ödenmesi veya İhalenin Fesih ve Tasfiyesi İlgili Hukuki Sorunları ...........11

 

Av. Yahya Kazım Zabunoğlu

Askeri İdare Yargısı ve Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine ...........24

 

Hakim Dr. Ekrem Serim

Anayasa'yı Değiştirme Sorunu ...........33

 

Av. Dr. Hasan Güneri

Devletler Hususi Hukukunun Mahiyeti ...........38

 

Av. Kudret Ertaş

Anonim Şirketlerde Küçük Tasarruf Sahiplerinin Tüketici Sıfatıyla Korunması ve Kuruluşta Devlet Denetimi ...........42

 

Av. İsmet Sarısözen

İcra ve İflas Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü ...........50

 

Emin Akbaş

Yargılamanın Dili ...........59

 

Nezihi Kalaycı

Kambiyo Senetlerine Ait Hususi Takip Usulleri, Takibin Kabul Şartları, İflas Yoluyla Takip ...........65