Ankara Barosu Dergisi 1974 Sayı 6

Makaleler


Av. Yekta Güngör Özden

Yöneticinin Yaşamı ...........1059

 

Faruk Erem

Atatürk'ün İnsanlığa Güveni ...........1068

 

Efrail Aydemir

Yargıçların Gerçek Öyküsü ...........1071

 

Av. Refik Nakipoğlu

Kamu Kuruluşlarında Bir Kadroya Bağlı Olarak Çalışan Hukuk Müşaviri veya Hukuk İşleri Müdürlerinin Baroya Kayıt Olma Zorunluluğu ...........1076

 

Av. Vedat Karadeli

Bulgaristan Hukuk Sistemi ...........1079

 

Flippo Grispigni / Çeviren : Dr. Hasan İsmet Bıyıklı

Ceza ve Emniyet Tedbirlerinin Birleştirilmesi Sorunu ...........1083

 

Metin Ertuğrul

Yayınların Toplanması ...........1106

 

M. Bahaettin Kayışoğlu

Danıştayda Yürütmenin Durdurulması ...........1111

 

Av. Talih Uyar

Tetkik Merciinin Hukuk Kararlarına Karşı Yargıtay Yolu (İİK. mad. 363) ...........1115

 

Nihat Yavuz

Bir Usul Meselesi : Yetki İtirazlarında Birden Fazla Yetkili Mahkeme Gösterilebilinirmi? ...........1120

 

Av. Mehmet Ali Oğan

Boşanma Psikolojisi ...........1125

 

Av. Yıldırım Zeren

Ölünceye Kadar Bakma Akitlerinde Saklı Pay Kurallarını Bertaraf Etmek Kasdının Aşikarlığı ...........1128

 

Av. Cevdet Erbek

Her İdari İşlem Aleyhine Ayrı Dava Medeni ve Hukuki Bağlılık Konusundaki Bir Danıştay Kararının Eleştirmesi ...........1130

 

Alp Arslan Kayan

Birinci ve İkinci Hükümet Buhranı ...........1136