Ankara Barosu Dergisi 1974 Sayı 3

Makaleler


Av. Yekta Güngör Özden

Hukuk Devleti ...........393

 

Ali Rıza Önder

İmran Öktem'in Kişiliği ve Hizmetleri ...........399

 

Av. Saffet Nezihi Bölükbaşı

Erdemli Bir Davranışa Övgü ...........401

 

İsmet Kemal Karadayı

Cumhuriyet Hukuku (Türk Hukukunda Çağdaşlık Sorunu) ...........406

 

Sami Selçuk

Türkçe'de Özleşme ve Hukuk Dili ...........420

 

Y. Semih Öktemer

Kooperatif Ortaklığından Çıkarılmaya İtiraz Davası ...........432

 

Dr. Hasan İsmet Bıyıklı

Ceza Kararlarının Uluslararası Geçerliliği ...........439

 

Avukat Halil Makaracı

Vatandaş Hürriyeti ve Karakol ...........453

 

Avukat Rıza Özden

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Karşısında Ceza Usul Kanunumuz ...........459

 

Nursafa Pandar

Askeri Yüksek Mahkemesi'nin Görevleri ...........463

 

Derleyen: Ergun Sav

Finlandiya'da Hukukçular ve Baro ...........466

 

Nevit Yenisey

Yargı'nın Denetimi ...........469

 

Metin Ertuğrul

Duruşma Tutanağı, Mahiyeti ve Önemi ...........473

 

Av. Argun Sünkiyat

Alacağın Ferileri Bakımından Taşınmazmal Rehninin Kapsamı ...........479

 

Mehmet Ali Oğan

İşçi Kim? Memur Kim? ...........483

 

Avukat Nurettin Kaptan

İçtihadın Birleştirilmesini Gerektiren Bir Konu : Vatandaşlıktan İskat'ın Mirasçılığa Engel Olup Olamıyacağı Yönünden ...........486

 

Nihat Yavuz

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 164. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme ...........491

 

Galip Şener

İş Kazalarında Kusur Nisbeti ...........498

 

Ahmet İyimaya

Vakıf Kurumunda Amaç Unsuru ...........502

 

Stj. Av. Nevzat Sucularlı

Tekerrürde Mahkûmiyet Şartı ...........513

 

Nur Çakın

Türk Hukukunda Mirastan Iskat İle İlgili Problemler ...........523

 

Hazine Avukatı Tanju Uygur

Devlet Memurları İle İlgili Kanun Hükmündeki Kararname Karşısında Avukatların Durumu ...........537