Ankara Barosu Dergisi 1974 Sayı 1

Makaleler


Av. Yekta Güngör Özden

Çalışıyoruz Çalışacağız ...........3

 

Hayri Mumcuoğlu

Sayın Başkan, Değerli Meslekdaşlarım ...........6

 

Mustafa Reşit Karahasan

Yargıç ve Avukat İlişkileri ...........10

 

Niyazi Araz

Danıştayımız ...........16

 

Av. Faruk Erem

Değerli Meslekdaşlarım ...........20

 

Av. Saffet Nezihi Bölükbaşı

Eleştiri ...........22

 

Dr. Abdullah Pulat Gözübüyük

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Görevleri ...........25

 

Yazan: Jean Imbert / Çeviren: Sami Selçuk

Günümüzde Ölüm Cezası ...........30

 

Tufan Alpat

Yargılamada Kişi Onuru ...........38

 

Avukat Tanju Uygur

İcra Hukukunda İstihkak Davası ...........41

 

Nihat Yavuz

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda Çalışmayan Bir Müessese : Adi Gıyap ...........47

 

A. İsmet Arslan

1617 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu Karşısında Tescil Davaları ...........51

 

Leyla Alkan

Medeni Kanunun Tesise Ait Hükümleri İle 903 Sayılı Kanun Hükümleri Hakkında Karşılaştırılarak Yapılan Bir İnceleme ...........58