Ankara Barosu Dergisi 1973 Sayı 6

Makaleler


Av. Yekta Güngör Özden

Eski Yıldan Yeni Yıla ...........1095

 

Av. Saffet Nezihi Bölükbaşı

Yargıtay ...........1097

 

Av. Oktay Çubukgil

Kat Mülkiyetinde Hiç Bir Şekilde İstifade Olunmayan Tesisler İçin Yapılan Ortak Giderlere Katılma Zorunluğu Adaletten Uzaklaşmadır ...........1101

 

Dr. Jur Mustafa T. Yücel

Suç Anatomisi ve Önleme Siyaseti ...........1107

 

Av. Rıza Özden

İstinaf Mahkemeleri Kurulmalıdır ...........1114

 

Av. Ruhi Nedimoğlu

Ceza Muhakemeleri Usülü Kanununun 264 üncü Maddesi ile İlgili Bir İnceleme ...........1122

 

Hakim Nihat Yavuz

Memurluk Görevinin İhmal ve Suiistimali Suçlarında Memurun Kendi Aleyhine Muamele Yapma Meselesi ...........1125

 

Av. Halil Makaracı

Trafik ve Alkol ...........1128

 

Av. Stajyeri Kudret Ertaş

Sermaye Şirketleri ve Denetim Nedenleri ...........1142

 

Remzi Balkanlı

Yeni Danıştay Kanunuyla Getirilen Reformlar ve Tenkidlerimiz ...........1147

 

Ankara Barosu

Vergi Sistemimiz Hakkında Bir Görüş ...........1151