Ankara Barosu Dergisi 1973 Sayı 3

Makaleler


Av. Yekta Güngör Özden

Dayanışma ...........455

 

Avukat Faruk Erem

Protokol ve Barolar ...........457

 

Esat Şener

Yargıtay ...........458

 

İsmet Kemal Karadayı

Atatürk Devrimi, Hukuk ve Sanat ...........463

 

Fahrettin Kıyak

Avukatlık Ücreti (Müvekkil) veya (Vekil) den Hangisi Lehine Hüküm Olunmalıdır? ...........467

 

Y. Semih Öktemer

HUMK. nunda Değişiklik Getiren 1711 Sayılı Kanunun Tahlil ve Tenkidi ...........473

 

Avukat Oktay Çubukgil

2490 Sayılı Kanunun Uygulanması, Bu Konu ile İlgili İçtihatlara Toplu Bir Bakış ve Yeni Hazırlanan Devlet İhale Kanunu Tasarısının Getirdiği Yenilikler ...........480

 

Av. Vural Arıkan

Türk Vergi Hukukunda Karşılıklar ...........497