Ankara Barosu Dergisi 1973 Sayı 2

Makaleler


Av. Yekta Güngör Özden

Her Şey Adalet İçin ...........227

 

Işık Sükan

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Bakımından Şahsi Hürriyetlerin Teminatsızlığı ...........230

 

Efrail Aydemir

Kıygını Düşünme Zorunluğu ...........232

 

Avukat Adil Gündüz

Görevsizlik ve Gönderme Kararları (H.U.M.K. 193 ncü Md.) Üzerine Bir İnceleme ...........234

 

Hayrullah Fütuhi Töre

Hukuk Davalarında Kesin Hükmün Uygulanışı ve Şartları ...........240

 

Avukat İsmet Altınbaş

Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarında İleri Sürülmeyen Deliller Danıştay'da İleri Sürülebilir mi? ...........252

 

Av. Vedat Karadeli

Eksik Uygulamalar ...........256

 

Y. Semih Öktemer

Menfi Tesbit Davası ...........258

 

Av. Yılmaz Görpelioğlu

Bir Yargıtay Kararı Hakkındaki Düşüncelerimiz ...........266

 

Fisun Arda

Kat Mülkiyeti ...........278