Ankara Barosu Dergisi 1969 Sayı-6


Av. Rahmi MAĞAT

Avukatların Sosyal Güvenliği ......1007

 

Hakim A. İsmet ARSLAN

4753 Sayılı Yasaya Bir Madde Eklenmesi Hakkında 1073 Sayılı Yasanın Özellikleri, Getirdiği Yenilikler ve Uygulama .....1009

 

Avukat Hasan GÜNERİ

Çeşitli Vakıf Emval Hakkında -Eski ve Yeni Mevzuatımızdaki- Zamanaşımı Hükümleri ........1019

 

Dr. Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK

Devlet ve Din ........1031

 

Dr. Mustafa T. YÜCEL

İkinci Defa Suç İşliyenler (Mükerrir Suçlular) .........1035

 

Av. Erkal KIZILAY

6831 Sayılı Yasanın 33 ve 98. Maddeleriyle Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Görüş ve Tutumu .........1039

 

Stj. Av. Aytaç TOMBAK

Ceza Hukuku Açısından Propaganda Kavramı .........1043

 

Derleyenler: Av. Faruk EREM - Av. Atila SAV

Norveç'te Barolar ve Avukatlık .........1051

 

Av. Atila SAV

Yeni Avukatlık Kanunu Hükümlerine Göre Meslek Ahlakı, Düzeni ve Gelenekleri .........1055

 

Teoman ERGÜL

Teminat Açısından Cumhuriyet Savcılığı .........1068