Ankara Barosu Dergisi 1969 Sayı-4


Avukat Dr. Baki KURU

Tedrici Tasfiyeye Tabi Tutulan Bankalar Yöneticilerinin Sorumlulukları ......617

 

Asım Kaya BEKMAN

Ticari Senetlerin Protestosu .....619

 

Avukat İhsan UÇUL

Danıştay Kararlarına Karşı İsrar Hakkı Bulunmayan Alt Mercilerin Direnmesi ........623

 

Avukat Altan GÖKALP

İstimlak Davalarında Bilirkişi Seçimi ........627

 

Avukat Faruk EREM

Avukatın İşi Reddetme Hakkı .........631