Ankara Barosu Dergisi 1968 Sayı-5


Av. Doç. Dr. Turhan Tufan YÜCE

Memurin Muhakematı Kanununun Anayasaya Aykırılığı ve Anayasa Mahkemesinin Bu Konudaki Kararı Üzerine ......867

 

Av. Belkıs TÜRE

İhtira Hukukunun Sanayimize Tesiri .....881

 

Av. Haluk KÖSEOĞLU

İş Hukukundan Doğan Tazminat Davalarında Tatbikatta Görülen Gelişmeler ........882

 

Hakim Halis ÖZALP

Teminat Mektuplarından Mütevellit Mes'uliyet ve Rucu'un Şumulü ........888

 

Avukat Feridun E. GÖLÖNÜ

Gayrimenkul Kiralarına İlişkin Problemler .........891