Ankara Barosu Dergisi 1968 Sayı-3


Prof. Faruk EREM

Birden Ziyade Sanığın Müdafiliği ......413

 

Dr. Akar ÖÇAL

Marka Hukukunda Rengin Önemi .....416

 

Yazan: Dr. Hans GROBE (Neuwied/Rhein) Çeviren: Dr. İrfan BAŞTUĞ

Yeni Fransız Limited Şirketler Kanunu ........419

 

Çeviren: Nimet ÜLKÜCÜ

İsviçre'de Boşanma ........425

 

Senai OLGAÇ

Adaletin Gerçekleştirilmesinde Hakimlere ve Yargıtaya Düşen Ödevler .........437

 

Güven DİNÇER

Danıştay ve Tarihçesi .........446

 

Av. Vural GÜNAL

Karşılıksız Çek Keşidesi .........453

 

Av. Yılmaz ÖZ

Kıt'a Eşiğinin Tabii Kaynaklarından İstifade .........467

 

Dr. Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK

Sırrın Masuniyetine Karşı Cürümler Haberleşme Hürriyetinin İhlali TCK. m. 195 .........470

 

Refik EDİS

Sürücü Ehliyetnamesinin Geçici veya Daimi Surette Alınmasını Gerektiren 6085 Sayılı Trafik Kanununun Değişik 60. Maddesinin E Bendi Üzerinde İnceleme .........474

 

Av. Yıldırım ZEREN

Hakimin Reddi Taleplerinin Doğurduğu Yeni Meseleler .........478

 

Av. Haluk KÖSEOĞLU

İş Davalarında Kanun Yolları .........481