Ankara Barosu Dergisi 1968 Sayı-2


Prof. Faruk EREM

Çocuk Terkinde Ana ile Baba Arasında Fark ......203

 

Doç. Dr. Av. Mahmut T. BİRSEL

Ticari Örf ve Adet .....205

 

Dr. Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK

Türk Ceza Kanununun 174. Maddesi Siyasi Hürriyetlere Karşı Cürümler ........211

 

Yargıtay Üyesi Senai OLGAÇ

Amerika'ya Yapılan Geziden İzlenimler ........214

 

Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI

İcra ve İflas Dairesinin Bir Kararı .........233

 

Danıştay Üyesi Kazım YENİCE

"Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif Evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük" Üzerine Düşünceler .........235

 

Av. Yılmaz ÖZ

"Jüri Usulüyle Yargılama" .........241

 

Av. Merih (Okçuoğlu) ERHAN

Bir Türk Hukukçusu Gözü ile Amerikan Hukuk Sistemi .........246

 

Av. Mehmet Emin SELÇUK

Bankalar ve Kamu İktisadı Teşebbüsleri Hizmetlilerinin Hukuki Statüleri .........248

 

Av. Erdoğ ÖZGÜNER

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25.10.1967 Tarihli İçtihadı Üzerine Düşünceler .........252

 

Av. Yıldırım ZEREN

Kooperatif Hareketi ve Yeni "Kooperatifler Kanunu" Tasarısı .........256

 

Av. M. Hilmi ÖZARPAT

Transplantasyon = Organ Nakli Hukuku .........258