Ankara Barosu Dergisi 1966 Sayı-6


Dr. Seyfullah EDİS

Mk. m. 321 ve 610'da Öngörülen Tazminat Hakkının Alacaklı ve Borçlusu ......1011

 

Abdurrahman BOYACIGİLLER

Türkiye Barolar Birliği ve Çeşitli Mesleksel Çalışmalara Olan İhtiyaç .....1017

 

Av. Yılmaz ÖZ

"Uzayın Hukuki Veçheleri" ........1020

 

Av. Haluk KÖSEOĞLU

Basında Sorumluluk ve Bir Anayasaya Aykırılık İddiası ........1028

 

Hakim Bülent GÜREL

Yargıtay Yedinci Ceza Dairesinin Bir Kararı Üzerine İnceleme ........1032