Ankara Barosu Dergisi 1966 Sayı-5


Avukat Prof. Faruk EREM

Hususi Hükümler ve Ümanist Doktrin ......849

 

Av. Muhsin TUĞSAVUL

Cismani Zarar ve Adam Ölmesi Hallerinde Maddi Tazminatın Hesabı .....853

 

Asım Kaya BEKMAN

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlar ve Muteberlik Şartları ........865

 

Av. Yıldırım ZEREN

Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Mahiyeti ve Hacizlerinin Caiz Olup Olmadığı Meselesi ........869

 

Av. Atıf BENDERLİOĞLU - Av. Hilmi SEREZ

Kira Tesbiti Davaları ........872