Ankara Barosu Dergisi 1966 Sayı-2


Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI

Ankara Toplantısı İzlenimleri ......215

 

Doç. Dr. Nuşin AYİTER

Bir Yargıtay Genel Kurulu Kararı Münasebetiyle .....219

 

Av. Mehmet NOMER

İç İşleri Bakanlığı Tarafından Hazırlanmış Olan "İdari Mahkemeler Kanun Tasarısı" Hakkında ........227

 

Av. Şeref Kazım TUTAŞ

Bir İlam Üzerine ........236

 

Avukat Vasfi ŞENSÖZEN

(Kuyud-u Atika) ve (Kuyid-u Umumiye) .........240

 

Av. Yomtov ARGUETE

Hariçte İkamet Edenlerin Türkiyedeki Hukuki Hizmetlerini İfa Eden Avukatlar Kambiyo Mercilerine Beyanname Vermek Mecburiyetindemidirler? ........243

 

Av. Yıldırım ZEREN

Kritik Yaşların Şiddetli Geçimsizlik Tevlid Etmesi .....245

 

Av. Şeref KAYALAR

Çocuk Mahkemeleri Kanun Tasarısı ve İsviçre'den Gelen Mütalaalar ...... 247