Ankara Barosu Dergisi 1965 Sayı-6


Avukat Prof. Faruk EREM

İnfaz Kanunu ve Kısa Süreli Ceza ......580

 

Avukat Vasfi ŞENSÖZEN

(Mehir) Mes'elesi .....583

 

Derleyen: Av. Dr. Aydın AYBAY

Sovyet Rusya'da Avukatlık Mesleği - I - .....586

 

Av. M. Nurettin TAŞKIN

Vergi Usul Kanununda Bilirkişi Tetkikatı .....591

 

Av. Oktay ÇUBUKGİL

Kira Akdinin Kiracı Tarafından Tek Taraflı Bozulması Halinde, Gayrimenkulün Boş Kaldığı Aylara Ait Kira Parası Talebinin Mahiyeti İtibariyle Tazminat Talebi Olup Olmadığı Meselesi .....594